Emras Iza

Foto lånat av Frederik Möller

Född: 140514

Färg: Black/ White

Mamma: Divinitys Isabelle

Pappa: Emras Konrad

Uppf: Carola Gustafsson